Woonhuisverzekering

Een woonhuisverzekering is nodig als u eigenaar bent van een woning. Uw eigendom, uw woning dus, kan door brand verwoest worden wat enorme kosten van wederopbouw met zich meebrengt. Een uitgebreide woonhuis of opstalverzekering biedt dekking tegen alle schade door:

  • Brand.
  • Inbraak en vandalisme.
  • Ontploffing.
  • Blikseminslag en storm.
  • Bijna alle vormen van wateroverlast.
  • Een hijskraan omvalt op uw woning, een voertuig tegen uw huis aanrijdt, een vliegtuig op uw huis valt en als bij relletjes uw huis wordt beschadigd.

Bij uw woonhuisverzekering kunt u ook de fundering en het glas in het gebouw meeverzekeren. Een aanvullende dekking van 10% is mogelijk, u ontvangt dan 10% extra uitkering bij een gedekte schade.

Bij stormschade is het eigen risico 2 promille van het verzekerde bedrag met een minimum van¬†‚ā¨ 227,- en een maximum van¬†‚ā¨ 454,-. Er zijn maatschappijen die stormclausule hebben geschrapt.

Schade door aardbeving en overstroming zijn niet gedekt.

Download schadeformulier