Autoverzekering

Indien u een auto op uw naam heeft staan, bent u verplicht deze te verzekeren. Er zijn 3 soorten dekkingen die u kunt afsluiten:

  • WA
  • WA Extra
  • WA Casco

De WA verzekering biedt alleen dekking voor schade aan derde, dus is de aanrijding uw schuld dan wordt de tegenpartij schadeloos gesteld

De WA Extra verzekering biedt dekking voor WA en schade aan autoruiten, brand, diefstal, ontploffing, hagel, storm, overstroming.

De WA Casco verzekering biedt dekking voor WA Extra en schade aan uw eigen voertuig is gedekt tegen alle van buitenkomende onheilen.

Verder kunt u ongeacht de gekozen verzekering de dekking uitbreiden met:

  • Rechtsbijstandverzekering¬†(biedt hulp bij het verhalen van de schade aan uw auto en bagage. U krijgt rechtshulp bij het verhalen van de eventuele waardevermindering na een schade, Zelfs bij strafvervolging wordt soms bijstand verleend).
  • Ongevallenverzekering voor inzitenden¬†(voorziet na een ongeval in een uitkering als u of een passagier blijvend invalide raakt of overlijdt. De verzekerde bedragen kunt u zelf bepalen).
  • Schadeverzekering voor inzittenden¬†(dekt tot maximaal 908.000,- euro de materiele- en/of letselschade (inclusief smartegeld) die u en andere inzittenden van uw voertuig lijden een verkeersongeval).
  • No-claim garantie¬† Tegen een toeslag op de premie heeft de eerste schuldschade in een verzekeringsjaar geen enkele invloed op de Bonus/malus-korting. Dus, als men in enig verzekeringsjaar √©√©n schade claimt, blijft voor het volgende jaar de bonus/malus-trede gewoon hetzelfde.

Download schadeformulier Direct premie berekenen