Ziektekostenverzekering

Uw gezondheid en die van uw gezinsleden is een van de zaken waar u heel zuinig op moet zijn. Daarom is het zo belangrijk om een ziektekostenverzekering met de juiste dekking af te sluiten. Bij ons vindt u zo’n verzekering.

Met de komst van de basisverzekering is per 1 januari 2006 het verschil tussen ziekenfonds en particulier opgeheven. Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerde volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. Het basispakket is ongeveer hetzelfde als voorheen het ziekenfondspakket. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg (waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg tot achttien jaar en geneesmiddelen. Voor zorg die niet in de basisverzekering zit (zoals fysiotherapie, tandheelkundige hulp vanaf achttien jaar en alternatieve geneeswijzen) moet een aanvullende verzekering worden afgesloten. Dat is echter niet verplicht.

Verzekeraars hebben ten aanzien van de basisverzekering een acceptatieplicht, dat geldt niet voor de aanvullende verzekering. Verzekerden kunnen een eigen risico op de verzekering kiezen (dus ook voor de basisverzekering). Voor iedereen is een verplicht eigen risico van toepassing van € 220,00.

Kinderen tot achttien jaar zijn op kosten van de overheid verzekerd en betalen geen premie. De premie voor de basisverzekering vanaf achttien jaar bestaat uit een inkomensafhankelijke bijdrage (die door een werkgever – indien aanwezig – wordt vergoed) en een nominale premie.

Ziektekostenverzekering