zoeken

 
Conflict met de buren. Zijn juridische stappen nodig?

Bomen op de erfafscheiding, geluidsoverlast of schade door een verbouwing. Een conflict met de buren kan uw onderlinge relatie behoorlijk onder druk zetten. Welke stappen onderneemt u om het conflict op te lossen? En hoe betaalt u een eventuele rechtszaak?

Of de relatie met uw buren nu goed is of niet, er kan altijd een verschil van mening ontstaan over wat u van elkaar acceptabel vindt of niet. Als er iets speelt, zult u er vaak in onderling overleg wel uit kunnen komen. Toch zijn juridische stappen soms onvermijdelijk. Hoe kunt u het beste te werk gaan bij een conflict met uw buren?

  • Breng het probleem in kaart en ga praten met uw buren. Leg uw bezwaren uit en probeer een gezamenlijke oplossing te vinden. Bent u beiden van goede wil, maar komt u er niet uit? Dan kunt u een professionele mediator inschakelen.
  • Helpen bovenstaande stappen niet, zoek dan uit hoe sterk u juridisch staat. Neem contact op met het Juridisch Loket of met uw rechtsbijstandverzekeraar. Als zij ervan overtuigd zijn dat u in uw recht staat, laat dat dan uw buren weten. Misschien is dat voldoende een oplossing te realiseren.
  • Gebeurt er nog steeds niets? De volgende stap is dan dat u uw buren in gebreke stelt. Dat doet u door een brief te sturen, bij voorkeur met handtekening voor ontvangst. In de brief staat wat uw probleem is, welke actie u van uw buren verwacht en binnen welke termijn. Geef hun daarvoor genoeg tijd.
  • Verzamel tegelijkertijd bewijsmateriaal. Maak bijvoorbeeld foto's, bewaar e-mails, brieven, sms’jes en berichten op social media. Maak bovendien een logboek waarin u afspraken en gebeurtenissen noteert.
  • Hebben uw buren na de gestelde termijn nog niets gedaan, laat hen dan weten dat u verdere stappen gaat ondernemen en start een procedure. Het Juridisch Loket of uw rechtsbijstandverzekeraar kunnen u vertellen wat u moet doen.

Subsidie, zelf betalen of verzekering?
Al met al kan een rechtszaak duur uitpakken. Een advocaat kost bijvoorbeeld al gauw 200 tot 300 euro per uur. Daar bovenop komen nog andere proceskosten. Misschien denkt u dat u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand? Daarvoor komt u alleen in aanmerking als uw inkomen erg laag is. En u moet altijd nog zelf iets bijdragen aan de kosten.

Met een rechtsbijstandverzekering hoeft u zich over de kosten van een rechtszaak geen zorgen te maken. U kunt rekenen op professionele juridische hulp, van advies en bemiddeling tot daadwerkelijke juridische bijstand als u tegenover uw buren in de rechtszaal staat. Uw zaak moet dan wel een goede kans maken. Wilt u weten of en welke rechtsbijstandsverzekering voor u geschikt is? Neem dan contact op met ons kantoor voor advies.

AllebedrijveninWesterduin Assurantiën
Maarland NZ 22
3231 CE  Brielle
Telefoon  010 - 421 96 47
Mobiel     0655 - 88 67 55
info@westerduin-assurantien.nl


                 
                
Sitemap  |  Productie: LinkmasterMonkey.com  © 2019