zoeken

WOZ-waarde stijgt hard. De voor- en nadelen op een rij

In februari krijgt u als huiseigenaar van uw gemeente een aanslag voor de gemeentelijke heffingen. Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van uw woning. De kans is groot dat die gestegen is. Wat zijn daarvan de gevolgen?

De WOZ-waarde geeft aan hoe hoog de gemeente uw woningwaarde inschat. Het gaat dan om de waarde op 1 januari van het jaar ervoor. De WOZ-waarde die op de nieuwe aanslag staat, is dus de geschatte woningwaarde van 1 januari 2017. De schatting komt tot stand door uw woning te vergelijken met zogenaamde referentiewoningen: verkochte huizen die wat betreft ligging, bouwjaar, woningtype en aantal vierkante meters op uw woning lijken. De verkoopprijzen van die woningen bepalen grotendeels uw WOZ-waarde.

Hogere huizenprijs, hogere WOZ-waarde
De gemiddelde verkoopprijs van een huis lag in het derde kwartaal van 2017 volgens makelaarsorganisatie NVM bijna 10 procent hoger dan een jaar eerder. Wel zijn er flinke regionale verschillen. Als in uw omgeving de huizen meer waard zijn geworden, is de kans groot dat uw WOZ-waarde is gestegen. Wilt u weten wat de WOZ-waarden bij u in de buurt zijn? Veel gemeenten publiceren de cijfers bij het WOZ-waardeloket.

Gemeentelijke belastingen
Dat de WOZ-waarde gestegen is, kan voordelig of nadelig zijn. Zo gebruikt de gemeente de WOZ-waarde om de onroerendezaakbelasting (OZB) vast te stellen. Als het tarief waarmee de gemeente rekent gelijk blijft, gaat u vanwege de hogere WOZ-waarde meer betalen. Ook andere gemeentelijke belastingen en heffingen zoals de afvalstoffenheffing en rioolheffing én de waterschapsbelasting worden afgeleid van de WOZ-waarde.

Meer inkomstenbelasting
Niet alleen de gemeente en het waterschap gebruiken de WOZ-waarde voor het bepalen van belastingen, ook de Belastingdienst doet dat. Een percentage van de WOZ geldt namelijk als eigenwoningforfait. Dit bedrag moet u optellen bij uw bruto-inkomen. Met een hogere WOZ-waarde stijgt uw belastbaar inkomen en betaalt u meer inkomstenbelasting.

Lagere hypotheekrente?
Van een hogere WOZ-waarde heeft u voordeel als u verkoopplannen heeft. U kunt dan een hogere prijs vragen. Daarnaast kan een hogere WOZ-waarde goed nieuws zijn als u op uw hypotheek een risico-opslag betaalt. Wanneer het verschil tussen uw hypotheekbedrag en de woningwaarde groter is geworden, zijn sommige banken bereid de risico-opslag (deels) te laten vervallen. Wilt u weten of dat ook voor u geldt? Neem contact op met ons kantoor, of informeer bij uw bank.

Bezwaar maken
Als u van mening bent dat uw WOZ-waarde te hoog of te laag is, kunt u dat overleggen met uw gemeente. Komt u er samen niet uit, dan kunt u met hulp van een gespecialiseerd bureau bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Dat moet binnen zes weken na de dagtekening op het aanslagbiljet.

AllebedrijveninWesterduin Assurantiën
Maarland NZ 22
3231 CE  Brielle
Telefoon  010 - 421 96 47
Mobiel     0655 - 88 67 55
info@westerduin-assurantien.nl


                 
                
Sitemap  |  Productie: LinkmasterMonkey.com  © 2019