zoeken

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven


Het aantal schadeclaims tegen bedrijven is de laatste jaren drastisch toegenomen. In dit verband wordt wel gesproken van 'veramerikanisering' van het aansprakelijkheidsrecht en van de opkomst van een claimcultuur. Het gaat daarbij dan zowel om een toename van het aantal als van de omvang van claims. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door wetgeving die personen en bedrijven uitgebreidere mogelijkheden biedt tot het claimen van een financiële schadeloosstelling.

Het is dus van groot belang dat u beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering, die uw bedrijf bescherming biedt tegen een mogelijke aantasting van het vermogen en de continuïteit van uw onderneming.

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende aansprakelijkheidsverzekeringen:

  • Bestuurders-/commissarissenaansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Werkgeversaansprakelijkheid inzake bestuurders van motorrijtuigen
  • Milieuaansprakelijkheid
  •  Aansprakelijkheid voor bedrijven

AllebedrijveninWesterduin Assurantiën
Maarland NZ 22
3231 CE  Brielle
Telefoon  010 - 421 96 47
Mobiel     0655 - 88 67 55
info@westerduin-assurantien.nl


                 
                
Sitemap  |  Productie: LinkmasterMonkey.com  © 2019